Teori

Skriva 2sin(v)cos(v)2\sin(v)\cos(v) som sinus för dubbla vinkeln


Sinus för dubbla vinkeln, sin(2v),\sin(2v), kan skrivas som 2sin(v)cos(v),2\sin(v)\cos(v), oavsett värde på vinkeln v.v. Man kan även använda det här sambandet baklänges: 2sin(v)cos(v)=sin(2v). 2\sin(v)\cos(v) = \sin(2v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}