Teori

Sinus för dubbla vinkeln

Sinus för dubbla vinkeln, sin(2v),\sin(2v), kan skrivas som 2sin(v)cos(v),2\sin(v)\cos(v), oavsett värde på vinkeln v.v.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}