Teori

Skriv om som sinus av en summa

Sinusvärdet för en summa av två termer går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella termerna. Sambandet är då sin(u+v)=sin(u)cos(v)+cos(u)sin(v). \sin(u+v)=\sin(u)\cos(v)+\cos(u)\sin(v). Detta samband är användbart även åt andra hållet för att slå ihop flera sinus- och cosinustermer till en. Ett exempel är sin(23)cos(77)+cos(23)sin(77)=sin(23+77). \sin(23^\circ)\cos(77^\circ)+\cos(23^\circ)\sin(77^\circ) = \sin(23^\circ+77^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}