Teori

Förenkla bråk & termer

Ett bråk är ett uttryck av typen 23\frac 2 3 och termer är tal som adderas eller subtraheras, t.ex. 41+74 -1+7. Enligt prioriteringsreglerna ska bråk förenklas innan termer.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}