Teori

Förenkla bråk & produkt

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en produkt är t.ex. 656\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna spelar det ingen roll om man beräknar bråket eller produkten först.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}