Teori

Förenkla produkt & termer

En produkt är ett uttryck av typen 454\cdot 5 och termer är tal som adderas eller subtraheras, som 414 -1. Enligt prioriteringsreglerna ska produkter förenklas före termerna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}