Teori

$ \sqrt[n]a

a^{\frac 1 a} =Attdra=
Att dra n:terotenuretttala¨rsammasaksomattsa¨tta[[ExponentWordlistexponenten]]:te roten ur ett tal är samma sak som att sätta [[Exponent *Wordlist*|exponenten]] \frac 1 n$ på talet, t.ex.

37=317. \sqrt[7]3 = 3^{\frac 1 7}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}