Teori

$\sqrt[n]{a^n}

a=Uttrycket" = Uttrycket "n:terotenur"a¨rmotsatsentill"uppho¨jttill:te roten ur" är motsatsen till "upphöjt till n".Ommansa¨tter[[ExponentWordlistexponenten]]". Om man sätter [[Exponent *Wordlist*|exponenten]] npa˚etttalochda¨refterdrar på ett tal och därefter drar nnna¨r när aa¨rpositivteller är positivt eller 0.A¨r. Är anegativtga¨llerlikhetenendastom negativt gäller likheten endast om n-2$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}