Teori

Omarrangera olikhet

I en olikhet kan vänster- och högerled byta plats, men då måste man vända på olikhetstecknet för att den ska stämma. 18<xx>18 18 \lt x \quad \Leftrightarrow \quad x \gt 18

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}