Teori

Skriva om 1cos2(v)1 - \cos^2(v) med trigonometriska ettan


Trigonometriska ettan säger att sinus i kvadrat av en vinkel adderat med cosinus i kvadrat av samma vinkel alltid blir 1,1, oavsett vilken vinkel det handlar. Om man flyttar över cosinustermen till andra ledet får man ett nytt samband: sin2(v)+cos2(v)=1sin2(v)=1cos2(v). \sin^2 (v) + \cos^2 (v) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \sin^2 (v) = 1 - \cos^2 (v). Det här sambandet kan man även använda åt andra hållet för att skriva om uttrycket 1cos2(v):1 - \cos^2 (v)\text{:} 1cos2(v)=sin2(v). 1 - \cos^2(v) = \sin^2 (v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}