Teori

Skriva om cos2(v)\cos^2(v) med trigonometriska ettan


Trigonometriska ettan säger att sinus i kvadrat av en vinkel adderat med cosinus i kvadrat av samma vinkel alltid blir 1,1, oavsett vilken vinkel det handlar. Om man flyttar över sinustermen till andra ledet kan man använda sambandet för att skriva om cos2(v).\cos^2(v). sin2(v)+cos2(v)=1cos2(v)=1sin2(v) \sin^2 (v) + \cos^2 (v) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \cos^2 (v) = 1 - \sin^2 (v)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}