Teori

$a^{\frac 1 2}

\sqrt{a}=Enpotensmedexponenten= En potens med exponenten \frac{1}{2}$ kan skrivas om som en kvadratrot, t.ex. 512=5. 5^{\frac 1 2}=\sqrt{5}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}