Teori

$a^3

a \cdot a\cdot a$= Ett tal i kubik, alltså upphöjt till 3, kan skrivas som talet multiplicerat med sig självt tre gånger. Exempelvis är 53=555. 5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}