Teori

(ab)c=acbc\left(\dfrac{a}{b}\right)^c=\dfrac{a^c}{b^c}

När basen i en potens är ett bråk kan uttrycket skrivas om genom att sätta exponenten på både täljaren och nämnaren i bråket, exempelvis (45)2=4252. \left(\dfrac 4 5\right)^2=\dfrac{4^2}{5^2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}