Teori

$a^0

1=En[[PotensWordlistpotens]]medexponenten= En [[Potens *Wordlist*|potens]] med exponenten 0a¨ralltidlikamed är alltid lika med 10,eftersom, eftersom 0^0$ är odefinierat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}