{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Andra steget i en polynomdivision

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Andra steget i en polynomdivision


Efter man bestämt en ny term i kvoten när man polynomdividerar måste man subtrahera täljaren med ett polynom. Det här polynomet får man genom att multiplicera den nya termen i kvoten med nämnaren.

close
Community (beta)