Teori

Andra steget i en polynomdivision


Efter man bestämt en ny term i kvoten när man polynomdividerar måste man subtrahera täljaren med ett polynom. Det här polynomet får man genom att multiplicera den nya termen i kvoten med nämnaren.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}