Teori

a a \, ‰ $

\dfrac{a}{1000} $= Promille är tusendelar vilket betyder att exempelvis 4=41000 4\, ‰ = \frac{4}{1000}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}