Teori

Omvandla ppm till bråk

Ppm betyder miljondel, vilket skrivs som 10-610^{\text{-} 6}tiopotensform. Enligt potenslagarna kan man istället skriva detta som 1106.\frac{1}{10^6}. Det innebär att man t.ex. kan skriva om 44 ppm enligt 4 ppm=41106=4106. 4\text{ ppm}= 4 \cdot \dfrac{1}{10^6} = \dfrac{4}{10^6}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}