Teori

Skriv om 1 som ett tal delat med sig självt

Talet 1 kan alltid skrivas om som en division av ett tal (eller algebraiskt uttrycket) med sig självt förutom för 00\frac{0}{0} eftersom det inte är tillåtet att dela med 00. Ett par exempel är 1=77och1=2x82x8 1=\dfrac{7}{7} \quad \text{och} \quad 1=\dfrac{2x-8}{2x-8} Så länge det står samma sak i täljare och nämnare är bråkets värde 1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}