Teori

$1

(\text{-}1)\cdot(\text{-}1)=Talet = Talet 1kanskrivassomen[[ProduktWordlistprodukt]]avfaktorerna kan skrivas som en [[Produkt *Wordlist*|produkt]] av faktorerna \text{-} 1och och \text{-}1.$ Multipliceras två negativa tal blir ju produkten positiv och produkten av två ettor är alltid ett.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}