Teori

$a

a^1$= Ett tal upphöjt till 1 är lika med sig självt. Omvänt innebär detta att alla tal kan skrivas som sig själva upphöjt till 1. Exempelvis kan man skriva 6=61. 6=6^1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}