Teori

-sin(v)=sin(-v)\text{-} \sin(v)=\sin(\text{-} v)


Om man byter tecken på argumentet för en sinusterm byter hela termen tecken. Det innebär att man kan "flytta in" ett minustecken i argumentet för en sinusterm. T.ex. är -sin(45)=sin(-45). \text{-} \sin \left( 45^\circ \right) = \sin \left(\text{-} 45^\circ \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}