Teori

Exponenten -1

En potens med en negativ exponent kan skrivas om som ett bråk där exponenten byter tecken och potensen hamnar i nämnaren. Om exponenten är -1\text{-}1 blir nämnaren potensens bas, t.ex. 4-1=141=14. 4^{\text{-}1}=\dfrac{1}{4^1}=\dfrac{1}{4}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}