Teori

${\color{#8C8C8C}{\text{Jämna }n\text{: }}} (-a)^n

a^n $=

Sätter man en jämn exponent på ett negativt tal blir potensen positiv. Vi kan därför plocka bort både minustecknet och parentesen: (6)4=64. (-6)^4=6^4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}