Teori

$b\cdot\ln(a)

\ln\left(a^b\right) $=

Det finns en logaritmlag som säger att ett tal som multipliceras med en logaritm kan plockas in i logaritmen som en exponent: 2ln(5)=ln(52). 2\ln(5) = \ln\left(5^2\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}