Teori

$\log_{c}(a) - \log_{c}(b)

\log_{c}\left(\dfrac{a}{b}\right)$= Två logaritmer som subtraheras kan skrivas som en logaritm med ett bråk i argumentet. Detta är en av logaritmlagarna, men åt andra hållet: log3(13)log3(2)=log3(132). \log_3(13)-\log_3(2)=\log_3\left(\dfrac{13}{2}\right). Logaritmerna måste ha samma bas för att likheten ska gälla.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}