Teori

$ \log_b(\text{VL})

\log_b(\text{HL}) $= Man kan logaritmera båda sidor i en ekvation utan att bryta likheten, exempelvis 10x=5log2(10x)=lg2(5). 10^x=5 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2(10^x)=\lg_2(5). Detta gäller oavsett vilken bas man använder, bara det är samma bas på båda sidor. Man kan enbart logaritmera positiva tal vilket innebär att en ekvation endast kan logaritmeras om både vänster- och högerled är positiva.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}