Teori

$\log_{c}(a) + \log_{c}(b)

\log_{c}(ab)$= Två logaritmer som adderas kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. log3(4)+log3(2)=log3(42). \log_3(4)+\log_3(2)=\log_3(4\cdot2). Likheten gäller bara om logaritmerna har samma bas.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}