Teori

$\ln(ab)

\ln(a)+\ln(b)aoch och b$ är positiva tal eftersom vänsterledet annars blir odefinierat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}