Teori

$ \lg(\text{VL})

\lg(\text{HL}) $= Man kan logaritmera båda sidor i en ekvation utan att bryta likheten, exempelvis 10x=5lg(10x)=lg(5). 10^x=5 \quad \Leftrightarrow \quad \lg(10^x)=\lg(5). Man kan enbart logaritmera positiva tal vilket innebär att en ekvation endast kan logaritmeras om både vänster- och högerled är positiva.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}