Teori

$\lg(a)+\lg(b)

\lg(ab)$= Två logaritmer som adderas kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. lg(3)+lg(7)=lg(37). \lg(3)+\lg(7)=\lg(3\cdot 7).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}