Teori

Använd 1:a kvadreringsregeln

Kvadreras en summa med två termer kan uttrycket skrivas om med första kvadreringsregeln: (a+b)2=a2+2ab+b2. (a+b)^2=a^2+2ab+b^2. Regeln kan även användas "åt andra hållet" dvs. uttryck på formen a2+2ab+b2a^2+2ab+b^2 kan skrivas (a+b)2(a+b)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}