Teori

Integral av en funktion med koefficient

När man beräknar en integral där integranden är en funktion med en koefficient kan koefficienten flyttas ut ur integralen. T.ex. om koefficienten är 55 och funktionen är x3x^3 med integrationsgränserna 11 och 22 får man 125x3dx=512x3dx. \displaystyle\int_{1}^{2}5\cdot x^3 \, \text d x =5\cdot \displaystyle\int_{1}^{2}x^3 \, \text d x .

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}