Teori

Ett tal delat med ett bråk

Om täljaren i ett bråk är en produkt kan bråket skrivas om genom att dela nämnaren med en av faktorerna i täljaren, t.ex. 345=35/4eller345=45/3. \dfrac{3\cdot 4}{5}=\dfrac{3}{5/4} \quad \text{eller} \quad \dfrac{3\cdot 4}{5}=\dfrac{4}{5/3}. Detta använder reglerna för division med bråk baklänges.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}