Teori

Förenkla logaritm

1010-logaritmen av 10,100,1000 10, \, 100, \, 1000 osv. kan förenklas med huvudräkning genom att räkna antalet nollor i argumentet. Om argumentet är ett decimaltal mindre än 11 räknar man också nollor, men sätter ett minustecken framför antalet. I tabellen syns några exempel.

lg(a)\lg(a) Antal nollor lg(a)=\lg(a)=
lg(0.01)\lg(0.01) Två -2\text{-}2
lg(0.1)\lg(0.1) En -1\text{-}1
lg(1)\lg(1) Noll 00
lg(10)\lg(10) En 11
lg(100)\lg(100) Två 22

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}