Teori

Utveckla med kvadreringsreglerna

När uttryck på formen (a+b)2(a+b)^2 eller (ab)2(a-b)^2 ska utvecklas kan man använda kvadreringsreglerna: (a+b)2=a2+2ab+b2  eller  (ab)2=a22ab+b2. (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \;\, \text{eller} \;\, (a-b)^2=a^2-2ab+b^2. Exempelvis blir (x3)2=x26x+9. (x-3)^2=x^2-6x+9.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}