Teori

Likställ exponenter

När en potens står lika med en annan potens kan exponenterna likställas om baserna är lika, t.ex. 42x=462x=6. 4^{2x}=4^{6} \quad \Leftrightarrow \quad 2x=6. Så här kan man däremot inte göra om basen är 0 eller 1. Höjer vi upp 0 med en godtycklig exponent får vi ju alltid 0 och samma sak gäller med 1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}