Teori

$\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}

\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$= Om man drar samma rot ur både täljare och nämnare i ett bråk kan detta skrivas om genom att sätta rotuttrycket över hela bråket istället, t.ex. 16323=1623=83=2. \dfrac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}=\sqrt[3]{\dfrac{16}{2}}=\sqrt[3]{8}=2. Man kan motivera detta med potenslagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}