Teori

Potens i täljaren och bas i nämnaren

Om en potens divideras med sin bas minskar exponenten med 1. Det kan man motivera genom att använda att om man dividerar potenser med samma bas subtraheras exponenterna, t.ex. 242=2421=241=23. \dfrac{2^4}{2}=\dfrac{2^4}{2^1}=2^{4-1}=2^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}