Teori

Derivatan av tan(v)\tan(v)

Derivatan av tan(v)\tan(v) kan skrivas 1+tan2(v).1+\tan^2(v). Detta skrivsätt härleds med kvotregeln och sedan görs en omskrivning med hjälp av räkneregler för trigonometriska samband.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}