Teori

Derivatan av en potensfunktion

Derivatan av en en potensfunktion på formen xnx^n är nxn1.nx^{n-1}. Man multiplicerar alltså funktionen med nn samtidigt som man drar bort 11 från nn i exponenten. Exempelvis är D(x4)=4x3ochD(x-2)=-2x-3. D\left( x^4 \right) = 4x^3 \quad \text{och} \quad D\left( x^{\text{-}2} \right) = \text{-}2x^{\text{-}3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}