Teori

Derivatan av exa\frac{e^{x}}{a}

Funktionen exa\frac{e^x}{a} är sin egen derivata, så när man deriverar den händer ingenting. Att exe^x är dividerad med aa påverkar inte derivatan. Det innebär t.ex. att derivatan av funktionen g(x)=ex9g(x)=\frac{e^{x}}{9} är lika med g(x)=ex9.g'(x)=\frac{e^{x}}{9}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}