Teori

Derivatan av cos(u)\cos(u)


För att derivera ett uttryck på formen cos(u),\cos(u), där uu är någon funktion, använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för cosinus måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan, D(u).D(u). T.ex. är D(cos(2x3))=-sin(2x3)D(2x3)=-sin(2x3)6x2. D\left( \cos\left( 2x^3 \right) \right) = \text{-} \sin\left( 2x^3 \right) \cdot D\left( 2x^3 \right) = \text{-} \sin\left( 2x^3 \right) \cdot 6x^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}