Teori

Derivatan av kf(x)k\cdot f(x)

När man deriverar en funktion som kan skrivas som kf(x),k\cdot f(x), dvs. en konstant gånger en funktion, får man derivatan genom att multiplicera konstanten med derivatan av funktionen. Detta gäller oavsett vilket värde konstanten kk har och avsett vilken funktion f(x)f(x) är. För k=5k=5 och f(x)=x2+3xf(x)=x^2+3x blir det D(5(x2+3x))=5D(x2+3x). D \left(5\cdot \left( x^2+3x \right) \right)=5\cdot D \left( x^2+3x \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}