Teori

$1\text{ dm}^3

1\text{ liter}== 1dm dm^3a¨r[[VolymWordlistvolymen]]aven[[KubWordlistkub]]medsidan är [[Volym *Wordlist*|volymen]] av en [[Kub *Wordlist*|kub]] med sidan 1dm.Deta¨rexaktlikamycketsom dm. Det är exakt lika mycket som 1$ liter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}