Teori

cos(v)=cos(-v)\cos(v)=\cos(\text{-} v)


Cosinusvärdet för en vinkel är alltid samma som cosinusvärdet för motsvarande negativa vinkel. Man kan alltså byta tecken på vinkeln utan att det påverkar värdet, vilket t.ex. kan användas för omskrivningen cos(-30)=cos(30). \cos(\text{-} 30^\circ) = \cos(30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}