Teori

Subtrahera ett helt antal perioder

Cosinus är en periodisk funktion, vilket innebär att man kan lägga till eller dra ifrån ett helt antal perioder från dess argument utan att det beräknade cosinusvärdet förändras. T.ex. ger cos(134)\cos(134^\circ) och cos(134360)\cos(134^\circ - 360^\circ) samma resultat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}