Teori

Skriv om som cosinus av en differens

Cosinusvärdet för en differens mellan två termer går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella termerna. Sambandet är då cos(uv)=cos(u)cos(v)+sin(u)sin(v). \cos(u-v)=\cos(u)\cos(v)+\sin(u)\sin(v). Detta samband är användbart även åt andra hållet för att slå ihop flera sinus- och cosinustermer till en. Ett exempel är cos(52)cos(7)+sin(52)sin(7)=cos(527). \cos(52^\circ)\cos(7^\circ)+\sin(52^\circ)\sin(7^\circ) = \cos(52^\circ-7^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}