Teori

Cosinus för dubbla vinkeln


Cosinus för dubbla vinkeln, cos(2v),\cos(2v), kan skrivas som cos2(v)sin2(v),\cos^2(v)-\sin^2(v), oavsett värde på vinkeln v.v.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}