Teori

Skriv om som cosinus av en summa

Cosinusvärdet för en summa av två vinklar går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella vinklarna. Sambandet är då cos(u+v)=cos(u)cos(v)sin(u)sin(v). \cos(u+v)=\cos(u)\cos(v)-\sin(u)\sin(v). Detta samband är användbart även åt andra hållet för att slå ihop flera sinus- och cosinustermer till en. Ett exempel är cos(23)cos(77)sin(23)sin(77)=cos(23+77). \cos(23^\circ)\cos(77^\circ)-\sin(23^\circ)\sin(77^\circ) = \cos(23^\circ+77^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}